… jako klíč k řešení nabízíme zkušenosti našeho týmu

se znalostí práva, krizového řízení podniků,  finančního sektoru, insolvenčního řízení.
JUDr. Ing. Martin Veselý

Absolvent fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně (Ing.), fakulty práva  Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.)a absolvent státní rigorózní zkoušky (JUDr.) na fakultě práva Univerzity Karlovy v Praze.

Dvacet let se podílel na řízení velkých výrobních společností s ročním obratem dosahujícím až jednotek miliard Kč. Z toho více než 11 let jako generální či výkonný ředitel (CEO) a 7 let jako obchodním vedením pověřený člen statutárního orgánu.

Jako zkušený (krizový) manažer - právník zvládá restrukturalizaci a racionalizaci řídících mechanizmů firmy, optimalizaci výrobních procesů společnosti za účelem zvýšení výkonnosti, efektivity a celkové konkurence-schopnosti společnosti.

Ing. Anna Veselá

Absolventka materiálovotechnologické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Pracovala více než 20 let v bankovním sektoru, z toho pět let jako ředitelka pobočky banky.

Umí nalézt optimální finanční řešení složitých  životních situací a orietovat se v širokých návaznostech financování podnikání.

 
 

© Copyright VES-Office s.r.o.