Podnikatelé, máte NEUHRAZENÉ FAKTURY či složitá jednání s úřady a neumíte se zorientovat ve spleti právních předpisů nebo máte jiné starosti v podnikání.
Uvažujete o RESTRUKTURALIZACI či REORGANIZACI podniku, popř. o ukončení podnikatelské činnosti a LIKVIDACI společnosti nebo návrhu na prohlášení KONKURSU?


... pomůžeme, poradíme, připravíme.  

 

Pro podnikatele

Restrukturalizace - krizové řízení

Je mimoprávní prostředek pro restrukturalizaci a racionalizaci řídících mechanizmů firmy, optimalizaci výrobních procesů společnosti za účelem zvýšení výkonnosti, efektivity a celkové konkurence-schopnosti společnosti.

Reorganizace 

Reorganizace je nepochybně příznivější variantou řešení, v porovnání s konkursem, a to jak pro podnikatele, tak pro věřitele, a v neposlední řadě rovněž pro zaměstnance podnikatele. Je tedy nezbytné před podáním návrhu na povolení reorganizace uskutečnit:

 • posouzení hospodářské situace
 • navržení reorganizačních změn
 • jednání s věřiteli, uzavírání smluv, narovnání ...
 • vypracování reorganizačního plánu
 • zastoupení v řízení
Návrhy na prohlášení konkursu

pro korporace (obchodní společnosti) i podnikající fyzické osoby (OSVČ)

Věřitelský návrh

 • vypracování návrhu
 • zastupování věřitele v předmětném konkursním řízení
 • vypracování a podání přihlášky pohledávky
 • zastupování při přezkumném jednání apod.

Dlužnický návrh

 • posouzení hospodářské situace
 • vyhodnocení právních následků v souvislosti s podáním návrhu na konkursu
 • zpracování návrhu na vyhlášení konkursu
 • zastoupení v konkursním řízení
Likvidace společnosti
 • posouzení hospodářské situace, právní analýza, východiska
 • rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací vstup do likvidace
 • jmenování likvidátora
 • zápis vstupu do likvidace do Obchodního věstníku
 • likvidace společnosti (uspokojení věřitelů, přezkum platnosti a účinnosti právních jednání, insolvence ...)
 • návrh na výmaz společnosti nebo jiný postup

Pro občany

Chcete někomu darovat, přenechat, převést nebo prodat nemovitost či cokoliv jiného, máte složitá jednání s úřady nebo máte jiné starosti a potřeby a máte problém se zorientovat ve spleti právních předpisů? Nevadí, jsem tu od toho! PORADÍME Vám. 

UPOZORNĚNÍ: Poskytované poradenství není právní službou ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

© Copyright VES-Office s.r.o.